Dotacje

 • Zwiększenie rozpoznawalności produktów marki VEGA poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego


  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

   Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności produktów marki VEGA poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

   Wartość projektu: 128 658,00 PLN

   Wartość dofinansowania: 88 910,00 PLN

   Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

   Planowanie efekty:

   - Zdefiniowanie problemów wzorniczych

   - Określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów

   - Wskazanie możliwości rozwiązania problemów

   - Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów

   - Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki

    


 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020


  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

   Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VEGA poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

   Wartość projektu: 3 578 070,00 PLN

   Wartość dofinansowania: 2 016 500,00 PLN

   Cel projektu: Wzrost konkurencyjności VEGA poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji

   Planowanie efekty:


   - Wzrost przychodów

   - Zmniejszenie kosztów produkcji

   - Optymalizacja zysku

   - Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym


   - Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa

   - Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

   - Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej