Druk 3D w technologii SLA (stereolitografia)

Opis usługi

SLA – polimeryzacja ( fotoutwardzanie) ciekłej żywicy wiązką lasera.

Obiekty powstałe przy użyciu metody SLA są wyjątkowo precyzyjne i dokładnie odwzorowują oczekiwaną geometrię.

Żywica stosowana do wytworzenia produktu w technologii SLA jest dobierana wg zapotrzebowania klienta.

Sposób wykonania

- Obszar drukowania: 145 x 145 x 175 mm
- Grubość warstwy (Rozdzielczość w osi Z):
25, 50 lub 100 mikronów
- Żywica: Metakrylanowa żywica fotopolimerowa
- Laser: Certyfikat EN 60825-1:2007
- Class 1 Laser Product
- Laser UV 405 nm, 250 Mw

Masz pytania?