Dotacje

 • Zwiększenie rozpoznawalności produktów marki VEGA poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego


  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.


   Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności produktów marki VEGA poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.


   Wartość projektu: 128 658,00 PLN
   Wartość dofinansowania: 88 910,00 PLN


   Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

   Planowanie efekty:
   - Zdefiniowanie problemów wzorniczych
   - Określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów
   - Wskazanie możliwości rozwiązania problemów
   - Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów
   - Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki