eu
PL|EN|RU
eu

Polityka Cookies

VEGA Bartosz Juszczukul, Chmielowa 6, 21-002 Jastków (zwana dalej Administratorem) zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego RODO.