Toczenie CNC

Lorem ipsum

SLA – polimeryzacja ( fotoutwardzanie) ciekłej żywicy wiązką lasera.

Obiekty powstałe przy użyciu metody SLA są wyjątkowo precyzyjne i dokładnie odwzorowują oczekiwaną geometrię.

Żywica stosowana do wytworzenia produktu w technologii SLA jest dobierana wg zapotrzebowania klienta.

Testowa sekcja

Dolor sit amet

Masz pytania?